Illallisjuhlaristeily Päijänteellä elokuussa 2022

 

Loppukesästä toteutamme JYTT ry:n 50-vuotisen taipaleen kunniaksi illallisristeilyn Päijänteellä (M/S Rhea). Tapahtuma järjestetään alustavasti perjantaina 26.8 klo 19-22. Lippujen oikean määrän varmistamiseksi pyydämme sitovat ilmoittautumiset 30.6. mennessä (martti.lummukka@jyu.fi / jani.hartonen@jyu.fi). Tapahtuma on jäsenille maksuton. Lähetämme ilmoittautuneille tämän jälkeen tarkemmat tiedot tapahtumasta.

Hyvää kesää kaikille!

JYTT ry

13.6. Jyväskylän henkilökuntayhdistyksiltä lahjoitus Ukrainan kriisistä kärsiville lapsille

Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistykset (JYHY, JYLL, JYTT ja JYTTE) ovat päättäneet lahjoittaa yhteensä 1600 euroa Ukrainan sodassa vaarassa olevien lasten auttamiseksi Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Henkilökuntayhdistykset jakavat huolen Ukrainan sodan tilanteesta sekä kriisin keskelle joutuneista lapsista. Tuen avulla edesautetaan hätäavun toimittamista lapsille ja heidän perheilleen.

Henkilökuntayhdistykset kannustavat myös jäseniään tukemaan avustustyötä.

Yliopistoyhteisö pandemian jälkeen 2.9.2021

Paneeli: Yliopistoyhteisö pandemian jälkeen

 Aika: 

2.9.2021 12:00 — 13:30


Sijainti: Online, Moniviestin tai C1, päärakennus

Tule kuulemaan erilaisia näkökulmia pandemian vaikutuksista yliopistoyhteisöön!

Yliopisto on perinteisesti nähty paikkana, joka kokoaa eritavoin ajattelevia ihmisiä yhteen. Myös Jyväskylässä on pyritty näkemään yliopisto juurikin yhteisönä. Kuinka yliopisto on yhteisönä kohdannut pandemian? Kuinka yhteisöllisyys näkyi pandemian aikana ja toisaalta kuinka etäjaksoilta palataan takaisin ja luodaan toimintatapoja joilla tuota yhteisöllisyyttä voidaan vahvistaa? Tarkoitus on kartoittaa viimeisen 18 kuukauden tapahtumia, mutta ennen kaikkea kääntää katsetta tulevaan.

Tapahtumaa voi seurata paikan päällä C1-salissa tai Moniviestimen välityksellä.

Linkki moniviestimen tapahtumaan: https://r.jyu.fi/yliopistoyhteiso-pandemian-jalkeen

Läsnäosallistujille on kahvitarjoitu ravintola Belvederessä. Osallistuminen paikan päällä vaatii rekisteröitymisen. Läsnäolo on mahdollista korkeintaan 50 ensiksi ilmoittautuneelle.

Rekisteröityminen: https://forms.gle/4Gzk2tf2iLCECSZE7

Panelisteina

 • rehtori Keijo Hämäläinen, Jyväskylän yliopisto
 • yliopistonlehtori Olli-Pekka Moisio, Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
 • yliopistonopettaja Tiina Nikkola, Opettajankoulutuslaitos
 • työpsykologi Juho Strömmer, Terveystalo
 • puheenjohtaja Aleksi Murtojärvi, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Alustuspuheenvuoro

 • apulaisprofessori Ari Kuismin, Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Paneelin vetäjänä toimii Jyväskylän Tieteentekijöiden puheenjohtaja Johanna Turunen.

Tapahtuma on suomeksi. The event is in Finnish.

***
Järjestäjät:
Jyväskylän Tieteentekijät (JYTTE), Professoriliiton paikallisosasto, Jyväskylän yliopiston opetusalan paikallisyhdistys (JYLL), Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistys JYHY, Jyväskylän yliopiston ammattiosaston (JYTT) sekä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY).

Tapahtuma on osa Tieteentekijöiden syysseminaaria. Lisätietoja muista paikallisista tapahtumista Jytten blogista ja Facebookista. Lisätietoja kansallisesta tapahtumasta

https://tieteentekijat.fi/tapahtumat/tuhansien-urapolkujen-tohtorit/

Lisätietoja

Johanna Turunen

Jyväskylän Tieteentekijöiden puheenjohtaja

johanna.k.turunen@jyu.fi

 

Illallisjuhlaristeily peruuntuu

JYTT ry:n suunnitellun illallisjuhlaristeilyn toteuttamista joudutaan lykkäämään toistaiseksi. Kasvaneiden tartuntalukujen vuoksi Jyväskylä on siirtynyt koronan leviämisvaiheeseen 9.8. Isompien joukkotapaamisen tms. toteuttamista / niihin osallistumista on tarkasteltava tällä hetkellä kriittisesti.

Seuraamme tilannetta ja toivotaan, että tartuntaluvut saataisiin aisoihin

Hallitus

JYTT ry

JYTT ry:n Kevätkokous 28.5.2021

JYTT ry:n Kevätkokous 28.5.2021 klo 10.00 Teams verkkokokouksena (Click here to join the meeting)

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokous virkailijoiden valinta
  1. Sääntömääräiset asiat: 2020 Toimintakertomus, tilinpäätös/vastuuvapautus
  2. JHL yhdistysten (JYTT) sääntömuutokset
  3. Henkilövaihdokset luottamusmiehissä ja hallituksessa
  4. JYTT ry:n muut asiat

JYTT ry:n hallituksen puolesta Martti Lummukka 21.5.2021 Virrat

Kokouskutsu JYTT ryn vuosikokoukseen 7.1.2021 (teams)

Subject: Kokouskutsu JYTT ryn vuosikokoukseen 7.1.2021

JYTT RY SYYSKOKOUS        7.1.2021 klo 12.00,   Teams 

Join Teams Meeting
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmYzN2UzYTAtMjNjZS00ZWNiLWI4NWUtMWExNTkwODIzNDIx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e9662d58-caa4-4bc1-b138-c8b1acab5a11%22%2c%22Oid%22%3a%2279d89a5e-f490-4587-9cf5-e53bc3779e76%22%7d

E S I T Y S L I S TA 

1. KOKOUKSEN AVAUS 

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 2.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

2.2. Kokouksen sihteerin valinta

2.3. Kahden pöytäkirjan tarkastajan valinta

2.4. Kahden ääntenlaskijan valinta

3. PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Kokous on päätösvaltainen, kun siitä on ilmoitettu sääntöjen määräämällä tavalla. Yhdistyksen sääntöjen 10 § kohta 6: ” Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle joko jäsenille lähetettävällä kirjallisella henkilökohtaisella ilmoituksella tai lehdissä tai liiton lehdessä tai työpaikkatiedotteilla tai sähköpostilla tai varmennetulla tekstiviestillä. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta”

Kutsu yhdistyksen kokoukseen  

Kutsuilmoitus vuosikokoukseen on lähetetty jäsenille sähköpostitse 31.12.2021

Esitys: Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Päätös:

 

4. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: 

 

5. VUODEN 2021 TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (LIITE) 

Yhdistyksen puheenjohtaja/sihteeri esittelee toimintasuunnitelman.

Hallituksen esitys: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021

Päätös: 

 

6. OSASTON TALOUSARVION JA TOIMIHENKILÖIDEN PALKKIOIDEN VAHVISTAMINEN VUODELLE 2021 (LIITE) 

Yhdistyksen taloudenhoitaja esittelee talousarvion.

Hallituksen esitys: Vahvistetaan talousarvio ja toimihenkilöiden palkkiot vuodelle 2021 

Päätös: 

 

7. HENKILÖVALINTOJEN VAHVISTAMINEN KAUDEKSI 2020-2021 

Hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle toimihenkilöitä koskevista muutoksista. 
 
Eläköitymisen takia Anna-Liisa Kotiranta jää pois hallituksesta ja jättää taloudenhoitajan tehtävät. Talouden hoitajaksi tulee Jani Hartonen

Päätös: 

 

8. MUUT ASIAT 

9. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN