Edustus eri yhteisöissä

Työsuojeluvaltuutettu: Jarno Törn
Työsuojelutoimikunnan jäseniä: Martti Lummukka (varajäsen Nina Honkanen)
VPJ-palkkausjärjestelmän muun henkilöstön arviointiryhmä: Jani Hartonen (varajäsen Nina Honkanen)

Valtion Eläkkeensaajat VES-JKL: osasto on kannatusjäsen
K-S työttömien yhdistys: osasto on kannatusjäsen