Jäsenille

Jäsenmaksut

JHL:n jäsenmaksu on 1 %, ja se maksetaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta. Liiton jäsenmaksusta 20 prosenttia palautetaan yhdistykselle käytettäväksi paikalliseen edunvalvontaan ja toimintaan.

Jäsenmaksun voi vähentää verotuksessa!

Jäsenmaksu maksetaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta. Jäsenmaksu maksetaan myös luontoisedusta, lomarahasta ja lomakorvauksesta. Myös irtisanomisajan palkasta ja työsuhteen päättyessä maksettavasta ylimääräisesta korvauksesta maksetaan jäsenmaksu.

Palkkatuloa ja siihen rinnastettavaa tuloa vailla olevat jäsenet, joilla ei ole jäsenmaksuvapautusperustetta, suorittavat liiton edustajiston vuosittain vahvistaman minimijäsenmaksun. Jos tulo muodostuu ainoastaan eläketulosta, maksaa jäsen tällöin minimijäsenmaksua. Minimijäsenmaksu on 8,00€/kk.

Minimijäsenmaksua maksaa jäsen, joka on eläkkkeellä tai pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä, ulkomaille muuttanut jäsen, joka ei ole työelämässä tai opiskelemassa, palkattomalla työlomalla vailla ansiotuloja, virkavapaalla vailla ansiotuloja. Minimijäsenmaksua maksaa myös mm. jäsen, joka on au pair, tai suorittaa vapausrangaistusta vailla ansiotuloja, tai pitää ”omaa lomaa” esim. koulutuksen päätyttyä eikä vielä ole ilmoittautunut työnhakijaksi työvoimatoimistoon. Minimijäsenmaksua maksaa myös omaishoitaja, jolla ei ole muuta palkkatuloa.

Osa-aikaeläkkeellä oleva maksaa jäsenmaksua vain palkkatulostaan ja siihen rinnastettavasta tulosta; osa-aikaeläkkeistä ei maksata jäsenmaksua.

Ne JHL:n vapaajäsenet, jotka haluavat ylläpitää työttömyysturvaansa, maksavat työttömyyskassan jäsenmaksua 0,28% ennakonpidätyksen alaisesta ansiotulosta. Mikäli ko. henkilö on oikeutettu maksuvapauteen sairauden tai työttömyyden perusteella, tulee maksuvapautus hakea yhdistykseltä tai liitolta.