JYTT ry toimintasuunnitelma 2017

JYTT RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017

Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin
Järjestötoiminta  
Edustajistovaalit

 

 

Valmistaudutaan vuoden 2017 edustajistovaaleihin.

 

Pyritään nostamaan äänestysaktiivisuutta tuomalla esiin vaalityön teemoja ja aiheita.

 

Jaetaan ja laitetaan esille JHL:n toimittamaan vaaliaineistoa

 

Yhdistyksen hallitus

 

Ehdokasasettelun ja vaalien aikana

 

Jäsenten hankintakampanja Pyritään ylläpitämään osaston jäsenmäärä edellisvuoden tasolla ja korvaamaan eläköityvien määrää hallituksen jäsenet Koko vuosi

 

Luottamusmieskampanjointi Pyritään motivoimaan ja innostamaan jäsenistöä ottamaan osaa osaston toimintaan. Erityisesti tavoite saada oma luottamusmiesedustus siivoojille hallituksen jäsenet Koko vuosi
Hallituksen kokoukset Ajankohtaiset asiat hallituksen jäsenet 2-3 kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa, myös sähköpostikokoukset
Kevätkokous Sääntömääräiset asiat ja ajankohtaiset asiat Yhdistyksen jäsenet Maaliskuu
Syyskokous Sääntömääräiset asiat ja ajankohtaiset asiat Yhdistyksen jäsenet Marraskuu
Osasto- ja jaostokokoukset Ajankohtaiset asiat Jaosto Tarvittaessa
Työpaikkatapaamiset Ajankohtaiset asiat Pj, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu Koko toimintakausi
Yhdistyksen luottamusmiestapaamiset Ajankohtaiset asiat hallituksen jäsenet ja luottamusmiehet Tarvittaessa
Työnantajan ja järjestöjen tapaamiset Ajankohtaiset asiat Yliopisto Kesäkuu, joulukuu
Osaston toimihenkilökoulutus Tietotaidon kehittäminen, JHL kouluttaa 2017 Osaston toimihenkilöt Koko toimikausi
Yliopistojen luottamusmies-

tiedon täydennyskurssi

Luottamusmiestiedon ylläpitäminen Luottamushenkilöt Kevät
Työsuojelun ja yhteistoiminnan ajankohtaispäivät Ajankohtaiset asiat Työsuojeluvaltuutetut, luottamushenkilöt Syksy
Jäsenkirjeet/viestit Jäsenten tavoittaminen hallitus koko vuosi
Uusien internetsivujen sisällön rakentaminen Näkyvyyden parantaminen/tiedottaminen viestintävastaava ja hallituksen jäsenet koko vuosi
Liiton esitteiden ja oppaiden esille tuominen työpaikoilla Tiedottamisen kohdentaminen oikealle ammattiryhmälle/jäsenille hallitus Koko vuosi

 

2017 Tapahtuma Paikka Aika
Helmikuu Hallituksen kokous

Jäsenten synttärikahvitus (50- ja 60-v.)

Paikka selvitetään helmikuun kuluessa Synttärikahvit helmikuun lopulla
Maaliskuu Yhdistyksen kevätkokous  

Paikka ilmoitetaan kevään kuluessa

 

Aika ilmoitetaan kevään kuluessa

Huhtikuu Lapin retki. Matkan varaaminen ja lähtijäkartoitus maaliskuun kuluessa Levi Huhtikuu
Toukokuu Kevään opintomatka. Matkan selvittäminen ja varaaminen sekä lähtijäkartoitus kevään kuluessa. Keski-Eurooppa Toukokouu
Kesäkuu Hallituksen kokous

Kesäteatteri

Paikka selvitetään kevään kuluessa Aika selvitetään kevään kuluessa
Loka Mahdollinen teatteri- ja ostosmatka rahatilanteen mukaan Paikka selvitetään syksyn kuluessa Aika selvitetään syksyn kuluessa
Marraskuu Hallituksen kokous

Yhdistyksen syyskokous

Paikka ilmoitetaan syksyn kuluessa

 

Aika selvitetään syksyn kuluessa
Joulukuu Joulupuuro Paikka ilmoitetaan joulukuussa Aika ilmoitetaan joulukuussa