Kolmas lakkovaroitus jätettiin tiistaina 27.2.2018.

Kolmas lakkovaroitus jätettiin tiistaina 27.2.2018. Työtaistelu toteutetaan lakkona 14.3.2018 klo 00.00 – 24.00,  jos neuvottelutulokseen ei päästä sitä ennen. Lakko toteutetaan Itä-Suomen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa, Lapin yliopistossa, Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa, Oulun yliopistossa, Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa.

Lakko uhkaa Itä-Suomen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston, Oulun yliopiston, Turun yliopiston sekä Åbo Akademin Vaasan harjoittelukouluissa pidettäviä ylioppilaskirjoituksia 14. maaliskuuta.

Lakon ulkopuolelle jäävät:

  1. Ihmisten, eläinten, näytteiden ja elävien kokoelmien välttämätön hoito, työehtosopimuksen 4. luvun 20§ mukainen IT-päivystys sekä atk-runkopalvelujen välttämätön hoito siltä osin kuin kiinteistöjen ja elävän aineiston välitön turvallisuus on niistä riippuvainen. Lisäksi lakon ulkopuolelle jää sellainen tutkimustyö, jonka keskeyttämisestä aiheutuisi huomattavaa vahinkoa (esimerkiksi pitkäkestoinen tutkimussarja katkeaisi).
  2. Ulkomailla töissä tai konferensseissa olevat.
  3. Väittelijä, vastaväittelijä ja kustos.
  4. Yliopistojen vararehtorit.
  5. Harjoittelukoulun rehtorit ja vararehtorit.