13.6. Jyväskylän henkilökuntayhdistyksiltä lahjoitus Ukrainan kriisistä kärsiville lapsille

Jyväskylän yliopiston henkilökuntayhdistykset (JYHY, JYLL, JYTT ja JYTTE) ovat päättäneet lahjoittaa yhteensä 1600 euroa Ukrainan sodassa vaarassa olevien lasten auttamiseksi Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Henkilökuntayhdistykset jakavat huolen Ukrainan sodan tilanteesta sekä kriisin keskelle joutuneista lapsista. Tuen avulla edesautetaan hätäavun toimittamista lapsille ja heidän perheilleen.

Henkilökuntayhdistykset kannustavat myös jäseniään tukemaan avustustyötä.